Amilo 1667G, Inspiron 1720, Linux, sdteffen, SN85G4, XPC