Amilo 1667G, German, Inspiron 1720, Linux, sdteffen, SN85G4, XPC